O nás

Sekce kurátorů pro mládež při Společnosti sociálních pracovníků ČR Potřeba profesního sdružování


Práce kurátora pro mládež je nedílnou součástí sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence. V těchto činnostech a má dlouholetou tradici. V současné době pracují kurátoři pro mládež na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností většinou v rámci odborů sociálních věcí. Různorodé organizační zařazení vytváří mnohočetné podmínky pro výkon této funkce. Důležité jsou i místní a možno říci i historické okolnosti, za kterých se jednotlivá pracoviště utvářela a odborně rostla. Podmínky pro činnost každého pracoviště kurátorů pro mládež jsou tím i různě odlišné. Kromě tradičních míst (okresní města) vznikla při realizaci druhé fáze reformy veřejné správy řada nových pracovišť. Přestože je činnost kurátorů pro mládež součástí sociálně-právní ochrany dětí nese s sebou některé zvláštnosti, které jsou pro práci kurátorů pro mládež charakteristické a nezaměnitelné. Výrazná specifika a obsahová náročnost v práci kurátora pro mládež vyžadují pochopení, podporu a kolegiální zázemí jak ze strany přímých nadřízených, tak i ze strany kolegů, sociálních pracovníků. Těchto potřeb kurátorů pro mládež si bylo vědomo MPSV ČR, které dříve přímo metodicky vedlo tuto součást sociálně-právní ochrany dětí a jedenkrát ročně pořádalo metodická a výcviková setkávání, odděleně pro Čechy a Moravu. Jednotný přístup k práci kurátorů pro mládež měl velmi pozitivní vliv na samotný výkon této činnosti i na interpersonální vztahy. Nejvýznamnějším prvkem těchto společných pracovních setkávání bylo kromě ucelené odborné stránky i vytváření pracovní sounáležitosti a identifikaci se specifickou profesní skupinou. Od roku 2004 roli MPSV převzaly krajské úřady a krajští metodici, kteří jsou ovšem limitováni rozsahem svojí působnosti, možnostmi a vlivem na jednotlivé obce. Z těchto, ale i z mnoha jiných důvodů vznikla iniciativa vycházející od samotných kurátorů pro mládež k založení profesního sdružení, které by do určité míry substituovalo jednotné vedení MPSV ČR v oblasti odborného setkávání, zastupování na veřejnosti ale i v odborném vzdělávání kurátorů pro mládež (ve smyslu z. č. 108/2006 Sb.). Po zvážení všech možných variant se nakonec uzavřela dohoda se Společností soc. pracovníků České republiky (dále jen SSP ČR). SSP ČR umožnila vznik Sekce kurátorů pro mládež (dále jen SKM), která má za cíl celkový rozvoj a permanentní zvyšování kvality činnosti kurátorů pro mládež.