SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

AKCE: Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně právní ochrany a kurátorů - Zubří


Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně právní ochrany a kurátorů

Vzdělávání je určeno pro sociální pracovníky, sociální kurátory pro dospělé a mládež a instituce zabývající se sociální patologií.

Termín a místo konání: (prezence od 8.30 hod., začátek 10.00 hod., ukončení 2. den ve 12.00 hod.) 16.-17. dubna 2015, ZUBŘÍ u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou - rekreační středisko ZO OS KOVO ŽĎAS

Účastnický poplatek: 1.780,- Kč, přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení. Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem nebo poštou do 10. dubna 2015. Po tomto datu je možné se přihlásit po telefonické dohodě.

Bližší informace ke stažení!


Obsah celostátního vzdělávacího setkání 2015

nová galerie

ZNS