SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

AKCE: Konference - Postpenitenciární péče


Postpenitenciární péče - možnosti, limity a perspektivy

Policejní akademie ČR, Česká kriminologická společnost a RUBIKON Centrum pořádají dne 16. října 2015 vědeckou konferenci s mezinárodní účastí na téma zacházení s osobami po výkonu trestní sankce.

Termín pro zaslání přihlášky je do 10. října pro aktivní účastníky s příspěvkem, pro ostatní účastníky do 14. října 2015. Adresa pro zaslání je firstova@polac.cz

Konference je určena pro odbornou veřejnost, studenty, pracovníky veřejného sektoru i neziskových organizací. Vydána z ní bude recenzovaná kolektivní monografie. Záštitu nad konferencí převzala ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová.


Přihláška