SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

AKCE: Kurz - Kompetence sociálních kurátorů při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením


Kurz - Kompetence sociálních kurátorů při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením

CÍL KURZU: Cílem je poskytnout a prohloubit poznatky z oblasti legislativního vymezení činnosti sociálního kurátora, prohloubit poznatky a dovednosti z přímé práce s klientem, který je ohrožen sociálním vyloučením a specifikovat možnosti v oblasti koordinační činnosti a spolupráce s dalšími subjekty. Kurz je určen především pro sociální kurátory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a dalším zájemcům o danou problematiku.

Cena kurzu: 1.500,-Kč

Odkaz: http://edupol.cz/kalendar-kurzu.html?swap&termin=1330

Zdroj: EDUPOL - vzdělávací agentura 

nová galerie

logo-edupol1