SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

AKCE: Syndrom vyhoření - Praha


SYNDROM VYHOŘENÍ:  RIZIKA VZNIKU A PREVENCE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH - úvod do problematiky  •  4. prosince 2015

akreditace MPSV č. 2014/0359-PC/SV/VP/PP

Jste pracovníkem pomáhající profese? Zdá se Vám, že jste často unavení? Chcete se dozvědět více o sobě a o tom, co Vás ohrožuje při práci s lidmi? Zajímá vás, jak vyhoření předcházet nebo co dělat, když už vyhoření hoří? Workshop byl primárně vytvořen pro sociální pracovníky a další pracovníky nebo dobrovolníky působící v oblasti sociálních služeb.

Dílčí témata:

Syndrom vyhoření – co to je? Jaké jsou jeho příznaky a fáze? Vnitřní a vnější příčiny syndromu vyhoření, vyhoření jako krize smyslu. Syndrom vyhoření a stres: co mají společného a v čem se liší? Proč nás chronický stres ohrožuje? Duševní hygiena a relaxace. Co děláme pro náš odpočinek? Jaké druhy relaxace můžeme využít? Rizika v práci a v osobním životě,  kumulace zátěže. Jaká jsou specifika syndromu vyhoření v pomáhajících profesích? Co jsou to stresory a salutory? Kde je vidíme v naší práci a jak je udržet v rovnováze? Prevence vzniku syndromu vyhoření. Jakými strategiemi můžeme zvládat stres?  Co nás chrání v práci? Co dělat, když už hoří vyhoření?

Lektorský tým: Mgr. Alžběta Protivanská/ Bc. Květa Surová (psycholožka), Bc. Martina Mossóczy (sociální pracovnice, ředitelka Totum o.s.)

Kapacita kurzu: 8 - 12 osob

Rozsah: celodenní (6 vyučovacích hodin)

Cena kurzu: 800,-/osobu (pro studenty 500,-/osobu) v případě  objednávky na klíč v místě působnosti organizace 6.000,-/workshop každý účastník obdrží pracovní sešit a osvědčení

Čas a místo: 9.00 - 16.00 (s polední pauzou) Verdunská 23, Praha 6, Nejbližší aktuální termín: 7. října 2015

Odkaz: http://www.ostotum.cz/vzdelavani-pomahajici-pracovnici