SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

AKCE: Vzdělávací program - Základy viktimologie v sociální práci


Vzdělávací centrum Střední Čechy - Bc. Helena Ponocná

Sportovní 3203, 276 01 Mělník, tel.: 776 668 733, praha.ponocna@vccr.cz

Dovolujeme si Vás informovat o konání vzdělávacího programu s akreditací MPSV č.: 2013/0815-SP

Základy viktimologie v sociální práci

Datum a místo konání: 24. 3. 2015, 900 –  1400 (prezence od 830) Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro (Od stanice metra B Náměstí Republiky, výstup směr Praha Masarykovo nádraží, poté přes křižovatku rovně, na konci Dlážděné ulice odbočit vpravo) nebo z Hlavního nádraží  viz mapky na konci pozvánky

Lektor: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Vzdělávací program je určen pracovníkům sociálních odborů měst a krajů, kurátorům pro mladistvé i dospělé, učitelům, vychovatelům a ostatním, kteří se touto problematikou zabývají. 

Cílem je seznámit účastníky s viktimologií jako vědou, jejím obsahem, metodami a jejím využitím v   praktické činnosti. Součástí semináře je i úvod do základních zásad jednání s obětí.

Program semináře:

- Previktimní faktory, vulnerabilita, preincidenční indikátory

- Viktimnost, kriminogeneze, primární, sekundární, terciární viktimizace

- Oběť jako subjekt a objekt, klasifikace oběti, členění oběti, pachatel a oběť

- Prožívání újmy. Primární, sekundární a terciární rány

- Pachatelé a jejich oběti, oddělení činu od činitele –

- Sociální práce se specifickými oběťmi: oběti agresorů, oběti šikany, oběti domácího násilí, dítě jako oběť, oběti znásilnění, oběti stalkingu, oběti mobbingu (bossingu), oběti v seniorském věku, oběti a sdělovací prostředky.

- Viktimologie v praxi sociálního pracovníka – oběti šikany a násilí, sexuální násilí

- Zásady jednání s obětí

- Odpovědi na dotazy, diskuse a závěr

Cena: 1 400,-  osvobozeno od DPH dle § 57, odst. 1, písm. d) zákona o DPH  (cena zahrnuje organizační náklady, textový materiál a občerstvení pro účastníky v průběhu semináře)

Odkaz: http://vccr.cz/index.php?navi=1&LokID=4