SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Článek: Praha pošle nemocnicím 1,5 milionu korun za péči o bezdomovce


Praha - Hlavní město pošle nemocnicím 1,5 milionu korun za péči o bezdomovce v loňském roce. Nejvíc jich hospitalizovali v Krči a ambulantně ošetřili Na Bulovce. Vyplývá to z dokumentu, který projednali pražští radní. V Praze je asi 4000 bezdomovců, kromě nemocnic jim zdravotní péči poskytují neziskové organizace a městské centrum sociálních služeb.

Každá nemocnice si mohla požádat až o 250 tisíc korun. „Finanční dotace bude použitá na nákup jednorázových hygienických potřeb, prostředků pro likvidaci lezoucího hmyzu, na nákup jednorázových prostěradel, dek, polštářů a povlaků, stříhacích strojů, teplého ošacení, jednorázových příborů a dalších prostředků nezbytně nutných pro tyto pacienty," píše se v dokumentu.

 

Nejvyšší počet ambulantních ošetření 

Nejvíce osob bez přístřeší podle dokumentu loni hospitalizovala Thomayerova nemocnice v Krči, nejméně Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Nejvyšší počet ambulantních ošetření ohlásily Fakultní nemocnice v Motole (1750) a Nemocnice Na Bulovce (1590), naopak skoro desetkrát méně (190) ošetřili v Thomayerově nemocnici.

Praha se snaží lidem bez domova zajišťovat i běžnou zdravotní péči. V denním centru U Bulhara je jim nově k dispozici zubař a psychiatr. Už delší dobu tam nabízí také službu praktického lékaře a gynekologa.

 

Plány Prahy do budoucna 

Praha v příštích letech plánuje zvýšit kapacitu azylových domů a nízkoprahových pracovišť pro bezdomovce, kterých je nyní asi 50. Větší pozornost chce věnovat návratu bezdomovců do běžného života. Podle magistrátní koncepce bude město investovat do sociálních a startovacích bytů i do rozšíření terénních programů.

Většina bezdomovců v metropoli nepochází z Prahy, ale přišla z jiných krajů, nízké procento z ciziny. Trvalé bydliště má v Praze asi 40 procent lidí žijících na ulici.

 

Zdroj: http://prazsky.denik.cz/podnikani/praha-posle-nemocnicim-1-5-milionu-korun-za-peci-o-bezdomovce-20160822.html