SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

IV. kriminologické dny


IV. kriminologické dny

Česká kriminologická společnost a Právnická fakulta Masarykovy Univerzity pořádají ve dnech 25.-26. ledna 2016 čtvrtý ročník konference KRIMINOLOGICKÉ DNY. 

Konference se uskuteční v Brně v budově Právnické fakulty (Veveří 70). 

Přihlášení pomocí on-line formuláře (najdete ho na konci tohoto textu) je možné do do 11. prosince 2015. 

MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE NA KONFERENCI S PŘÍSPĚVKEM JIŽ BYLA UKONČENA 27. LISTOPADU, PROGRAM KONFERENCE JE V TUTO CHVÍLI UZAVŘEN. 

 

Účastnický poplatek

Poplatky za konferenci lze z organizačních důvodů uhradit pouze převodem na účet č. 107-2182110217 / 0100, a to nejpozději do 15. prosince 2015. Při platbě prosím uvádějte variabilní symbol, který Vám bude doručen v mailu potvrzujícím přijetí Vaší přihlášky. Storno poplatek při zaplacení konference a následné neúčasti na ní činí 50 % částky. 

Výše účastnických poplatků: 

Členové ČKS – 500,- Kč 

Ostatní – 1 000,- Kč 

Poplatek zahrnuje účast na konferenci (včetně společenského večera), konferenční tašku s tištěným programem a dalšími materiály a drobné občerstvení o přestávkách. Společenský večer proběhne v pondělí 25. ledna ve vstupní aule Právnické fakulty. 

Přednesení referátu na konferenci

Zájem o aktivní přednesení referátu, včetně jeho názvu a stručné anotace, uveďte přímo v příslušné kolonce přihlášky. 

Přihlásit je možno příspěvek na jakékoli kriminologicky relevantní téma. Upozorňujeme, že přijetí příspěvku a jeho zařazení do programu podléhá rozhodnutí vědeckého výboru konference. 

Organizace diskusního panelu

Tento typ panelu je určen pro diskusi kriminologicky relevantních témat a výměnu zkušeností a poznatků mezi odborníky z různých institucí. Účastník, který se jej rozhodne do programu přihlásit (opět na příslušném místě elektronické přihlášky), je odpovědný za přípravu úvodního referátu a moderování následné diskuse. 

 

Publikování příspěvků

Konferenci bude věnováno mimořádné monotematické číslo Časopisu pro právní vědu a praxi, který vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity jako recenzovaný odborný čtvrtletník a který je Radou pro výzkum a vývoj veden v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik. 

Výběr příspěvků, které v tomto čísle vyjdou, bude podléhat rozhodnutí vědeckého výboru konference a redakční rady časopisu (na zařazení není automatický nárok). 

Autory příspěvků prosíme, aby se při jejich zpracování řídili pokyny pro publikování uvedenými na stránkách zmíněného časopisu: http://www.law.muni.cz/content/cs/cpvp/informace-pro-autory/ 

Další a podrobnější informace o konferenci, včetně programu, obdrží účastníci e-mailem na začátku ledna 2016. 

Další veškeré informace naleznete na stránkách: http://www.czkrim.cz/cs/Kriminologick%C3%A9%20dny.html