SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Job-club RESTART


Job-club RESTART

Job Klub nabízí volná tréninková pracovní místa v rámci projektu Restart. Cílovou skupinou jsou příslušníci etnických menšin, zejména osoby z odlišného sociokulturního prostředí, osoby bez přístřeší, imigranti a azylanti (cizinci ze třetích zemí). Práce je na dobu určitou (3.měsíce), DPP, měsíční výdělek 4 800 Kč, od 1. 5. 2015. Ideální pro osoby, které jsou sankčně vyřazeni z Úřadu práce a nemají nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi.

Navštivte Job-club na adrese Husitská 74, Praha 3 - Projekt Městské části Praha 3

pracovní poradenství / stáže / odborné kurzy / tréninková místa

pondělí a středa 9 – 17 / úterý, čtvrtek a pátek 9 – 13 hodin

Kontakt: 222 221 644

SLUŽBA JE NABÍZENA BEZPLATNĚ

Partneři projektu: NADĚJE, R-Mosty


Leták