SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Konference - Prevence před negat. jevy ohrož. mladé lidi opouštějící ústavní zařízení - prezentace


 Ke stažení 3 prezentace z Konference - Prevence před negativními jevy ohrož. mladé lidi opouštějící ústavní zařízení.

1. K rizikovým faktorům u mladistvých propuštěných z výkonu trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody - JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D., Institut pro kriminologii a sociální prevenci

2. Limity a úskalí resocializačního působení u pachatelů z řad mládeže - PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D., Doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.

3. Programy pro mladistvé a mladé dospělé - PMS ČR


Prezentace