SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Konference - Prevence před negativními jevy ohrož. mladé lidi opouštějící ústavní zařízení


Česká kriminologická společnost, Magistrát hlavního města Prahy a Sekce sociálních kurátorů SSP ČR uspořádala dne 6. prosince 2016 od 09,00 hod. v Praze odbornou konferenci na téma:

 

PREVENCE PŘED NEGATIVNÍMI JEVY OHROŽUJÍCÍMI MLADÉ LIDI OPOUŠTĚJÍCÍ ÚSTAVNÍ ZAŘÍZENÍ – ÚLOHA OBCÍ, OBECNÍCH ÚŘADŮ A SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ II., počet účastníků se vyšplhal k 182.

Závěrečné teze:

zákon může být zásadní překážkou pro účinnější pomoc mladým lidem v přechodu z ústavní výchovy do běžného způsobu života.

 

Mladiství, kteří odcházejí z ústavních zařízení, nemají zájem, po dosažení zletilosti, vyhledávat institucionální pomoc.

 

Poměrně velká část mladých lidí, kteří po propuštění nenavázali spolupráci s odborníky, procházejí celou řadou úskalí, které přináší otevřená scéna sociálně patologických jevů (např. v závislosti na návykových látkách, bezdomovectví, kriminalita, homoprostituce, prostituce a další).

 

V posledních letech převládá ze strany určitých institucí liberalismus ve vztahu k výchově dětí a mladistvých v ústavních zařízeních, především ve výchovných ústavech, který je kontraproduktivní v integračním procesu.

 

Dlouhodobě panuje vzájemná, nebo nedostatečná informovanost mezi organizacemi o lidech, kteří se připravují na odchod z institucionálních zařízení pro děti po dosažení zletilosti.

 

Absence příležitostí a možností zázemí pro mladistvé, kteří opouštějí ústavní zařízení.

 

Odborníci, kteří vykonávají praxi, nenacházejí oporu v systémovém opatření, které často jsou neefektivní a neposkytují oporu pro pomoc mladistvým, jak v procesu ústavního pobytu, tak po odchodu z něj.

 

Existují alternativní přístupy k mladým lidem, kteří odešli po dosažení zletilosti z ústavních zařízení, ale není jich mnoho.

 

Velký vliv, který je překážkou úspěšné reintegrace, je samotná nepřizpůsobivost lidí opouštějících ústavní zařízení.

 

Malé obce nedokáží vytvořit dostatečné podmínky pro reintegraci lidí do většinové společnosti, a proto jsou mladí delikventi nuceni odcházet do větších městských aglomerací.

 

Konference se uskutečnila pod záštitou hlavního města Prahy, kterou udělil Daniel Hodek radní hlavního města Prahy pro Sociální politiku. Konferenci moderoval PhDr. Pavel Pěnkava za sekci sociálních kurátorů a Mgr. Marika Jelínková za Magistrát Hlavního města Prahy. Úvodní slovo za Česku kriminologickou společnost měl PhDr. Miroslav Scheinost. 

 

Anotace konference:

Tématem konference byly obce, obecní úřady (jako společenství), které jsou nedílnou a nenahraditelnou součástí resocializace mladých lidí při přechodu z výkonu ústavní a ochranné výchovy do původního rodinného prostředí nebo majoritní společnosti a jejich spolupráce s participujícími organizacemi. Cílem konference bylo představit velmi závažné téma, kterému podle odborníků není doposud věnovaná dostatečná pozornost. Z tohoto důvodu bylo potřeba diskutovat o spolupráci mezi obcemi a spolupracujícími subjekty s přesahem do oblasti komunitního soužití.

  

PROGRAM KONFERENCE

Na konferenci vystoupili: Daniel Hodek, MHMP, radní hlavního města Prahy, PhDr. Miroslav Scheinost, ředitel IKSP, předseda ČKS, PhDr. Pavel Pěnkava, Společnost sociálních pracovníků ČR, předseda sekce sociálních kurátorů, Mgr. Marika Jelínková, MHMP, metodička sociální práce, Mgr. Jana Machová, MHMP, vedoucí oddělení sociální péče HMP a metodička SPOD pro hl. m. Prahu, doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc., plk. PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D., VPŠ a SPŠ MV v Praze, Mgr. Helena Štěrbová, Mgr. Alena Zouplnová, v zastoupení za Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., ředitele odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT, Mgr. Václav Konopiský, ředitel DDŠ v Hamru na Jezeře, PaedDr. Jaroslav Dvořák, ředitel DDÚ, Praha 2, Ing. Michal Řeháček, vedoucí oddělení odborného zacházení odboru VVaT GŘ VS ČR, JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D., katedra sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze, Bc. Libor Kovařík, vedoucí oddělení sociální prevence, Úřad městské části Praha 4, PhDr. Zuzana Kynclová, vedoucí oddělení pro mládež, středisko Praha, Probační a mediační služba ČR, Hana Česáková, Mgr. Jana Šebková, oddělení zprostředkování a poradenství Úřad práce ČR, krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Jakub Šlajs, program Restart, Česká asociace streetwork, z.s., Ing. Michaela Wicki, ředitelka občanského sdružení DOM o.s., Dům otevřených možností, Ondřej Ondruška, programy pro mládež, Naděje o.s.

 

Drobné občerstvení zajistila Dismas – kavárna bez předsudků, sociální podnik, Mgr. Kateřina Kalinová, manažerka projektu.

 

Více informací na internetových stránkách České kriminologické společnosti (www.czkrim.cz) a Společnosti sociálních pracovníků ČR (www.socialnipracovnici.cz). 

 

V Praze dne: 9. 12. 2016

 

Zapsali: PhDr. Pavel Pěnkava, Mgr. Marika Jelínková

 


nová kolekce souborů

nová galerie

16 16 PhDr. Pavel Pěnkava a Mgr. Marika Jelínková