SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Konference - „Prevence před negativními jevy ohrožujícími mladé lidi opouštějící ústavní zařízení...


Milé kolegyně a kolegové, 

 

dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci s názvem „Prevence před negativními jevy ohrožujícími mladé lidi opouštějící ústavní zařízení – úloha obcí, obecních úřadů a spolupracujících subjektů II.“, pořádanou ve spolupráci se Společností sociálních pracovníků ČR – Sekce sociálních kurátorů a Českou kriminologickou společností. 

Konference se koná dne 6. 12. 2016 od 9:00 – 16:00 hodin, v sídle MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, Velký zasedací sál (I. patro) a je zaměřená na proces přechodu z výkonu ústavní a ochranné výchovy /vězení do původního rodinného prostředí nebo majoritní společnosti.  

Účastnický poplatek se nevybírá. 

Účast je nutné potvrdit nejpozději do dne 28.11.2016 na e-mailovou adresu:   soc.kuratori@seznam.cz  

K tématu se budou vyjadřovat jednotlivé organizace zabývající se reintegrací mladistvých, kterým byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova/výkon trestu, a to v celém procesu úspěšné socializace. Zvolené téma je cílené především na činnost kurátorů pro děti a mládež, sociálních kurátorů a participujících institucích. 

Konference je rozdělena na dvě části – dopoledne bude věnované možnostem v průběhu ústavní a ochranné výchovy/uvěznění, odpoledne se téma změní na možnosti po ukončení ústavní a ochranné výchovy/uvěznění. 

 

Těšíme se na setkání 

Marika Jelínková, Pavel Pěnkava a Jan Tomášek 


Pozvánka