SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Konference “RESTART”


Dne 25. 6. 2015 proběhla závěrečná konference “RESTART”, kterou pořádala Polytechna Consulting, a.s. a DP WORK s.r.o. na závěr realizace projektu „RESTART“, č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046. Konference se zúčastnily 3 sociální kurátorky (ÚMČ Praha 3 a ÚMČ Praha 6). Hlavním cílem projektu bylo v souladu s inovačními cíli výzvy B7 OPLZZ, pilotně ověřit roli agentury práce v procesu návratu osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) do zaměstnání a společnosti a založit veškeré aktivity na komerčním základě, díky čemuž dojde k zajištění jejich udržitelnosti na bázi samofinancovatelnosti.

Záměrem bylo prezentovat zkušenosti z realizace projektu, jehož cílem je pomoci osobám po výkonu trestu odnětí svobody navrátit se úspěšně zpět do společnosti a na trh práce. Projekt staví na tzv. komunitním bydlení doplněném o poradenské a terapeutické aktivity a podpoře při získání a setrvání v zaměstnání.


Aktivity projektu pro CS:

●Poradenské a diagnostické aktivity již v rámci VTOS

●Pomoc s hledáním pracovního uplatnění včetně zprostředkování či agenturního zaměstnání

●Obsazení pracovních míst u Partnera na kmenových pozicích

●Vybudování komunitního centra s možností ubytování v Mladé Boleslavi (tzv. „dům na půli cesty“)

●Poskytování terapeutických a poradenských služeb v rámci komunitního centra v Mladé Boleslavi

 


VÝSTUPY: 20 podpořených osob, 4 pracovní místa

 


Realizace projektu je plánována v délce 12 měsíců, tj. do 30.06.2015.

Manažerkou projektu je Ing. Zuzana Bejó, e-mail: zuzana.bejo@polytechna.eu


Aktivní účast na konferenci přijali: Mgr. Emil Dobaka, Mgr. Hana Prokopová -Věznice Jiřice, plk. PhDr. Pavel Horák – GŘ VS ČR, PhDr. Alena Marešová Ph.D. - Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Mgr. Eva Heisslerová - Odbor sociálních služeb a sociální práce MPSV ČR, PhDr. Jarmila Salivarová PhD. - Česká andragogická společnost


Obsah konference ke stažení v příloze.

Odkaz na webové stránky DP WORK s.r.o.: www.dpwork.eu

 


Konference RESTART obsah