SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Mezinárodní vězeňské společenství - spolupráce se sociálními kurátory


 Mezinárodní vězeňské společenství pořádalo v neděli 3. 4. 2016 seminář pro své dobrovolníky, kteří pravidelně navštěvují věznice a pracují s odsouzenými v projektu: "Příprava na propuštění a péče na svobodě".  Ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství pozvala na seminář také sociální kurátory, kteří měli přednášku o své činnosti a pomoci v penitenciární a postpenitenciární péči. 

Odkaz na Mezinárodní vězeňské společenství: http://www.prisonfellowship.cz/


Obsah semináře pro dobrovolníky