SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

NÁVRHY využití a posílení úlohy sociálního kurátora v systému postpenitenciární péče

autoři: PhDr. Pavel Pěnkava, Mgr. Jaroslav Pospíchal a kol.Sekce sociálních kurátorů SSP ČR


Anotace:

Sociální kurátoři vzhledem ke svému postavení v rámci obce s rozšířenou působností, celorepublikovému působení a zaměření na dlouhodobou prevenci mohou výrazným způsobem přispět ke snížení recidivního chování klienta a k celkovému zlepšení jeho životní situace.

Hlavní oblast činnosti sociálních kurátorů je sociální prevence. Jejich agenda je nedílnou součástí systému postpenitencirní péče. Spolupracují se všemi organizacemi působící v takzvané post péči.


Text příspěvku ke stažení