SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

ODBORNÉ STÁŽE


Vážené kolegyně a kolegové,nabízíme koordinaci příležitosti pro odborné stáže pro začínající sociální kurátory a nejen pro ně, na pracovištích, kde se vykonává agenda sociálních kurátorů, V případě zájmu nás kontaktujte na adrese: soc.kuratori@seznam.czOdborné stáže jsou nedílnou součástí v procesu získávání zkušností pro začínající, ale i pokročilé sociální pracovníky.Možnost získání informací o postupech, zkušenostech a navázání kolegyálního vztahu patří k nejdůležitějším přednostem odborných stáží. Zaměstnavatelé by měli podporovat své zaměstnance v účasti na odborných stážích. Účast na této aktivitě je bezplatná.Budeme se těšit na váš případný zájem.Za Sekci sociálních kurátorů Pavel Pěnkava

nová galerie