SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Poznámka k dlouhodobé nezaměstnanosti - Mgr. Jan Matoušek


Poznámka k dlouhodobé nezaměstnanosti


Přestože situace na trhu práce již nějakou dobu signalizuje snižování počtu nezaměstnaných, zůstává asi sedm procent lidí, kterým se nedaří z objektivních nebo subjektivních důvodů práci najít. Mezi těmito lidmi je i určitý segment dlouhodobě nezaměstnaných, který tvoří část klientů sociálních kurátorů. Na nedávné konferenci Sekce sociálních kurátorů Společnosti sociálních pracovníků ČR zazněla jakýsi rozbor jevů a situací z práce s těmito osobami.

Popisované jevy a situace odrážejí určitý souhrn poznatků vzešlý z několikaleté práce sociálních pracovníků specializovaných na práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením – sociálních kurátorů. Mezi klienty sociálního kurátora patří i občané, kteří se navracejí z výkonu trestu odnětí svobody (dále pouze VTOS) a další osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tento termín je sice nyní v právních normách částečně definován, ale je zjevně nutné ho chápat jako vysoce individualizovaný ukazatel, neboť co někomu přináší značné nesnáze, jiný považuje za banalitu.

Jedním z problémů, které je většinou nutné s klientem řešit, je otázka zajištění prostředků na živobytí, jinak též otázka zajištění zaměstnání.

Této oblasti činnosti sociálního kurátora je ve zkratce věnována následující úvaha.Celý článek v příloze ke stažení!

 


Mgr. Jan Matoušek, soc. politika

nová galerie

sociální práce