SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Probační domy přispějí ke snížení recidivy


Probační domy přispějí ke snížení recidivy

Náměstek Ministerstva spravedlnosti Vladimír Zimmel navštívil neziskovou organizaci Nová Šance v Ostravě – Kolbově, jejímž posláním je poskytování pomoci osobám  po  propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Cílem společného setkání bylo seznámení se s činností v oblasti resocializační péče osob propuštěných na svobodu a získání nových poznatků pro přípravu konceptu probačních domů.

„Možnost seznámit se s praktickou činností azylového domu Nová šance v oblasti postvězeňské péče bylo velmi přínosné a inspirativní pro konkrétní přípravu projektu probačních domů.  S některými klienty jsem měl možnost hovořit o jejich prvních dnech po propuštění z výkonu trestu, o zkušenostech, které je provází při začleňování do společnosti.“ uvedl náměstek úseku trestní politiky Vladimír Zimmel. Ministerstvo spravedlnosti ČR společně s Probační a mediační službou připravuje v letošním roce novou strategii, která se zaměří na snižování nárůstu recidivy odsouzených. Jedním z projektů, který by měl pomoci řešit tuto situaci je koncept takzvaných probačních domů.

Probační domy by měly být určené klientům po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Klienti probačních domů by mohli získat a osvojit si pracovní návyky nebo stabilní zaměstnání, doplnit si vzdělání nebo možnost rekvalifikace. Probační domy budou pomáhat nejen osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, ale i plnit ochrannou funkci společnosti před recidivou a bezdomovectvím.

Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

Odkaz na článek: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=341538

nová galerie

logoMS