SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Program konference o postpenitenciární péči


Postpenitenciární péče – možnosti, limity, perspektivy

Policejní akademie ČR, Praha, 16. října  2015 

Sociální kurátor PhDr. Pavel Pěnkava bude přednášet na konferenci o postpenitenciární péči. Název příspěvku: Sociálně patologické faktory, které ovlivňují spolupráci sociálního kurátora s klientem v rámci postpenitenciární péče PhDr. Pavel Pěnkava (úřad městské části praha 1, oddělení sociální prevence)

Program konference ke stažení

Program konference