SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Prohlášení ČAS k uprchlické krizi


Prohlášení ČAS k uprchlické krizi 


Nezbytnou součástí sociální práce je její etický rozměr a to i v měřítku přesahujícím hranice regionů či států. Naše profese nás zavazuje, abychom se zasazovali o zvyšování sociální spravedlnosti a upozorňovali na bezpráví a to se zvláštním zřetelem na ty, kdo jsou nejohroženější a nejzranitelnější. 

Sociální práce je péčí o důstojnost člověka. Vnímáme, že v základu sociální práce i sociálního státu stojí soucit a solidarita s těmi, kdo potřebují pomoc. Důležitá je i dovednost a rozvaha, s jakou se pomáhá a ochota spolupracovat na pomáhání s jinými. 

Odmítáním pomoci lidem v nouzi ztrácíme vlastní integritu, stáváme se jako lidé i jako společnost nicotnými. Jako sociální pracovníci pak ztrácíme kompetenci dělat svou profesi. Odmítnutí pomoci lidem z potápějící se lodi je téměř stejný zločin, jako bylo potopení lodi. Uprchlíci z regionů zmítaných válkou jsou ve stejné situaci. Vyzýváme proto politiky našich obcí i našeho státu, aby nabídli uprchlíkům pomoc. Aby při tom byli odvážní, tvořiví, soucitní a moudří.

Vyzýváme sociální pracovníky, aby jim tuto povinnost připomínali a dle svých sil byli ku pomoci. Víme, že součástí dlouhodobého řešení musí být zlepšení situace v zemích, odkud lidé utíkají. Víme ale také, že uprchlíkům je nutné pomoc tady a teď a to i v naší zemi. Potvrzujeme také ze zkušenosti vlastní profese, že strach je špatný rádce. A také, že kdo dává, víc dostane! 

V Praze 1. 10. 2015 

 

Mgr. Helena Kotová, předsedkyně Správní rady ČAS

Mgr. Václav Vopat, člen Správní rady ČAS

Mgr. Martina Zikmundová, ředitelka kanceláře ČAS