SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

PROHLÁŠENÍ SSP ČR k tzv. uprchlické krizi

Vážení kolegové, kolegyně a sympatizanti s oborem sociální práce a profese sociálního pracovníka, cílem sociální práce je pomáhat lidem, kteří jsou v důsledku nepříznivé životní situace ohrožení ztrátou lidské důstojnosti a sociálním vyloučením. Pomáhat potřebným lidem snižuje riziko problémů, které vyplývají z jejich situace; a tím i sociální práce přispívá k ochraně většinové společnosti před důsledky nežádoucího chování. Sociální práce snižuje napětí a obavy většinové společnosti vůči minoritám. Společnost sociálních pracovníků České republiky vydává prohlášení, kterým se hlásí k tomuto cíli a zároveň odpovědnosti. Podobně jako lékaři zachraňují lidské životy za každé situace nehledě na sociální postavení a vyznání ohroženého člověka, posláním sociálního pracovníka je pomáhat. V tomto smyslu je i koncipované prohlášení, které lze nalézt v příloze. Společnost sociálních pracovníků ČR V Praze dne 18.12. 2015     


Prohlášení Společnosti sociálních pracovníků České republiky k tzv. uprchlické kriziJako představitelé organizace, zastupující členy Společnosti sociálních pracovníků České republiky (dále pouze SSP ČR) a nejenom je, vydáváme toto prohlášení k uprchlické krizi, která je v současné době jedním z hlavních společenských témat.
  • Cílem sociální práce je pomáhat lidem zlepšit jejich nepříznivou životní situaci, zabránit eskalaci dalších problémů a zachovat jejich lidskou důstojnost. Z podstaty etického základu sociální práce vyplývá, že právo na pomoc sociálních pracovníků má každý člověk nezávisle na svém původu, náboženského vyznání a rase.


  • Sociální práce řeší nejen důsledky chybných rozhodnutí ekonomických a politických subjektů, ale i důsledky chybných osobních rozhodnutí.


  • Sociální práce řeší důsledky sociální nerovnosti, která ohrožuje právo člověka na  plnohodnotné společenské  postavení.


  • Sociální pracovníci posuzují příčiny nepříznivé životní situace jedince, nehledají však jejího viníka a rozsah pomoci není určován podle míry zavinění ze strany klienta.


  • Sociální pracovníci musí být připraveni, že budou poskytovat pomoc potřebným, kteří se na ně obrátí, a to bez ohledu na to, z jaké země pocházejí.


  • Sociální pracovníci pro svou činnost potřebují disponovat určitými kompetencemi a nástroji pomoci, které donátoruje a exekutivně garantuje stát.


  • SSP ČR nepodceňuje výzvy a možná rizika, která ze současné situace vyplývají. Moderní společnost založená na respektu k lidským právům nesmí ve světle současných změn rezignovat na princip lidskosti, důstojnosti a jedinečnosti člověka.SSP ČR je tvůrcem etického kodexu, který je nedílnou součástí moderní sociální práce v České republice. Připojujeme se k  prohlášením České asociace streetworku ze dne 1. 10. 2015 a dále Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) ze dne 5. 9. 2015, která zdůrazňuje roli sociálních pracovníků ve společnosti i komunitě a navazují na cíle udržitelného rozvoje OSN.Vyzýváme občany České republiky k solidaritě s potřebnými lidmi, jejichž práva jsou porušovaná kdekoliv a kýmkoliv.Společnost sociálních pracovníků České republikyV Praze dne 18. 12. 2015 
  Prohlášení stáhnout zde: