SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Projekt - Chceme pracovat


Základní informace o projektu "Chceme pracovat"

Cílem projektu je zlepšit situaci osob se záznamem v rejstříku trestů na pracovním trhu. V případě, kdy její příslušníci uspějí v hustém sítu pracovních nabídek, které jsou často a priori diskriminační svými požadavky na „čistý trestní rejstřík“, a získají zaměstnání, musejí přečkat ještě dva měsíce do první výplaty. A to vše za malého zájmu odborné a i široké veřejnosti.

Projekt Chceme pracovat cílí na zlepšení postavení osob se záznamem v rejstříku trestů na trhu práce. Jedním z cílů projektu je změna legislativního stavu, kdy chceme docílit odstranění bariéry spočívající v požadování rejstříku trestů u pozic, pro které to zákon nevyžaduje. Tyto neoprávněné požadavky porušují zásady rovného zacházení v přístupu k zaměstnání a mohou vést k recidivě trestné činnosti, která je v ČR skoro 50%.

Projekt dále obsahuje aktivity, jejichž cílem je informovat a naučit širokou veřejnost, samozřejmě včetně všech osob, kterých se to dotýká, svá práva a efektivní možnost obrany pokud se setkají s nutností předkládat rejstřík trestů, v případech, kdy to nevyžaduje zákon. S tímto cílem také souvisí naše snaha vůbec odbourat neoprávněné požadavky na výpis z rejstříku trestů a to napříč společností.

Budeme zároveň školit odborné pracovníky, kteří přicházejí do styku s osobami se záznamem v rejstříku trestů a to odborné pracovníky Vězeňské služby a Probační a mediační služby. V rámci řešení projektu se budeme setkávat se zástupci státní správy odpovědnými v tomto poli: Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministr pro lidská práva a rovné příležitosti, Veřejná ochránkyně práv, Státní úřad inspekce práce.

Odkaz na WEBOVÉ STRÁNKY: http://chceme-pracovat.cz/

Web provozuje Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva.


Leták projektu Chceme pracovat

nová galerie

banner-chceme_pracovat