SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Sborník z konference konané v Hradci Králové


Konferenci III. Kriminologické dny pořádala Česká kriminologická společnost a Katedra sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ve dnech 19. 1. a 20. 1. 2015. Konference probíhala pod záštitou Senátora Parlamentu České republiky JUDr. Miroslava Antla.

Kriminologické dny se uskutečnily v Hradci Králové poprvé a je symbolické, že konference začala právě 19. ledna. Tento den je mimořádně významný pro Českou republiku – před 46 lety zemřel Jan Palach. Ona symbolika boje proti různým formám zla mohla být symbolikou této konference. A skutečně se tak stalo. Na konferenci zazněla celá řada příspěvků, které vědecky rozebíraly jednotlivé problematiky kriminologie a oborů blízkých, dále pak souhrnné informace ke stavu společnosti v kriminologické perspektivě. Především byla rozebírána tato témata: děti a mládež v kriminologické perspektivě, viktimologie a strach ze zločinu, aktuální problémy trestního práva a trestní politiky, vězeňství a resocializace, závažné formy kriminality, delikvence mládeže a prevence kriminality, činnost Probační a mediační služby v oblasti kriminality mládeže, forenzní psychologie, drogy a kriminalita, role Policie ČR v systému kontroly kriminality, (pře)výchova pachatelů v Čechách: možnosti a limity systému postpenitenciární péče, úloha vzdělávání v prevenci rizikového chování a témata další. Katedře sociální patologie a sociologie bylo ctí, že Česká kriminologická společnost se rozhodla spolupořádat tuto konferenci právě na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obzvlášť když konference hostila více než 165 účastníků. Organizátoři odvedli velký kus práce; zmínil bych zejména Mgr. Stanislavu Hoferkovou, Ph.D., Mgr. Terezu Raszkovou, Mgr. Jana Tomáška, Ph.D. a Mgr. Jana Rozuma – to byli styční důstojníci pořadatelů. Celá konference samozřejmě vyžaduje i určité finanční zabezpečení a na něm se podílela naše katedra společně s Pedagogickou fakultou UHK, přispěl také Královéhradecký kraj, Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu o. s., město Hradec Králové, Advokátní kancelář Prouza a nakladatelství Wolters Kluwer.


Sborník z konference