SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Seminář 5 pohledů na lidskou důstojnost v sociální práci


Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky si Vás dovolují pozvat na Seminář ke Světovému dni sociální práce, který se uskuteční dne 17. 3. 2015 od 9.00 do 14.00 hodin v Lichtenštejnském paláci. Úvodní slovo semináře přednese paní ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová. Světový den sociální práce letos připadá právě na 17. 3. 2015 (třetí úterý v měsíci březnu). Tento den vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW). Téma pro rok 2015 je: „Podpora důstojnosti člověka a hodnota lidství“. Hlavním gestorem sociální práce v České republice je MPSV. Lidská důstojnost je ústřední pojem sociální práce. Profese sociální práce je založená na respektu k hodnotě lidství a důstojnosti každého člověka. 

Sociální kurátoři se hlásí k mezinárodnímu světovému dni sociální práce.  Zástupce společnosti vystoupí na tomto dni s příspěvkem, který se bude věnovat lidským právům a důstojnosti klientů sociálního pracovníka.

 

Sociální práce má významnou úlohu v ochraně lidské důstojnosti a sociálních práv, jak je deklaruje Listina základních práv a svobod. MPSV vnímá tuto nezastupitelnou roli sociálních pracovníků, a proto se mj. rozhodlo uspořádat při této příležitosti seminář. Aktivními účastníky semináře bude pět odborníků – sociálních pracovníků, kteří v kontextu tématu ochrany lidské důstojnosti klientů představí konkrétní příklady dobré praxe, upozorní na rizikové situace v těchto příkladech a popíší roli sociálního pracovníka.

Těmi jsou:


  • Bc. Jan Milota – IQ Roma Servis, o.s.

  • Mgr. Petra Kutálková – La Strada Česká republika, o.p.s.

  • Mgr. et Ing. Matěj Lejsal – Domov Sue Ryder, o.p.s.

  • PhDr. Pavel Pěnkava – Úřad Městské části Praha 1

  • Jakub Šlajs, DiS. – Česká asociace streetwork, o.s.


Seminář je určen pro sociální pracovníky. Kapacita semináře je omezena na 50 účastníků, z toho důvodu se může přihlásit pouze jedna osoba za organizaci. Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že ubytování není v rámci semináře zajišťováno. K dispozici bude drobné občerstvení. 


Pozvánka, program, přihláška

nová galerie

Světový den sociální práce