SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Společné prohlášení spolků SP


Vážené kolegyně, vážení kolegové, sociální pracovníci,

zde je prohlášení Společnosti sociálních pracovníků ČR, Profesní komory sociálních pracovníků, Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách a Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Rádi bychom vás stručně seznámili s tím, na čem jsme se v posledních dnech a týdnech podíleli, a jaké budou další kroky.

Zástupci uvedených profesních a stavovských spolků měli na pozvání poslankyně paní Golasowské možnost uspořádat dne 14. 5. 2019 seminář v poslanecké sněmovně věnovaný sociální práci. Cílem bylo informovat poslance a senátory o aktuálním dění v oboru s dopadem na občany ČR- klienty sociální práce, jejich ochranu, ochrana profesního titulu a pozici sociálního pracovníka v kontextu hodnot sociální práce a profesní etiky.

Aktuálně se věnujeme strategii konkrétních aktivit spolků v reakci na mimořádnou situaci v sociálních službách, sociálně-právní ochraně dětí  a sociální práci na obcích, kde hrozí riziko snižování počtu sociálních pracovníků, a tím pádem ohrožení klientů, a zhroucení systému sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce na obcích.  

Odsuzujeme způsob financování sociální práce metodou licitování a smlouvání. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností upozorňují na nejistotu financování výkonu sociálně-právní ochrany, neboť doposud jim není známý celkový objem státní dotace na tuto agendu pro letošní rok, který bude rovněž zcela jistě snížený. Sociální práce je službou potřebným a také společnosti, přispívá k sociálnímu smíru. Investice do této oblasti jsou vysoce ekonomické a způsobují přímé úspory jak na pojistných i nepojistných sociálních dávkách, tak následně do represe v oblasti sociálně patologických jevů. Musí být zájmem vlády ČR, aby podmínky pro výkon sociální práce byly optimální.

Jaké jsou naše nejbližší kroky:

1/ Jednou schůzí to nekončí! Jednáme a připravujeme další jednání se zástupci sociálního výboru poslanecké sněmovny ČR a dalšími politiky. 

2/ Bude zaslán otevřený dopis ministryni práce, kterým se připojíme k otevřenému dopisu Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

3/ Bylo nám doporučeno „ukázat se paní ministryni“. Vzhledem k tomu, že ani MPSV neví, kolik má v ČR sociálních pracovníků, zahajujeme v dalších dnech akci „ Hledá se 15 tisíc sociálních pracovníků“.Potřebujeme vás, vaše názory, návrhy. Otevíráme veřejnou diskusi nad aktuálními tématy v profesi. Využívejte dostupných sítí výše uvedených spolků, nebo nám pište na Facebook.

SSP ČR, PKSP, PSSP SS, AVSP