SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

SSK ČR v roce 2011  • písemně vyzývala ministra práce a sociálních věcí ke spolupráci jako odborného experta na přípravách reformy sociálních služeb

  • nabízela odbornou spolupráci v rámci pracovní skupiny pro přípravu reformních změn

  • písemně upozorňovala na komplikovanou situaci transformujících odborů sociálních věcí, konkrétně spojených s existenciálními otázkami sociálních pracovníků, kteří v důsledku reformy přijdou o svoje zaměstnání

  • uspořádala několik pracovních dnů na aktuální témata v rámci sociální práce SSK

  • uspořádala odbornou konferenci sociálních kurátorů v Přední Labské

  • byla přizvaná do pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy na řešení koncepce bezdomovectví

  • písemně sdělovala svoje stanovisko legislativnímu výboru poslanecké sněmovny ČR, konkrétně k návrhu poslankyně Ivany Řápkové a Lenky Kohoutové na změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi, který měl umožnit exekuce i příspěvku na živobytí

  • připomínkovala předběžný návrh činností obcí a krajů po roce 2011

  • písemně žádala MPSV o sdělení metodického stanoviska k  spolupráci sociálních kurátorů s oddělením dávek hmotné nouze úřadu práce po r. 2011

nová galerie

p50625193 p50625384