SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

V. kriminologické dny


 V. kriminologické dny

Česká kriminologická společnost ve spolupráci s Katedrou sociologie Fakulty filozofické a Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni pořádají ve dnech 30.-31. ledna 2017 pátý ročník odborné konference KRIMINOLOGICKÉ DNY.

Konference se uskuteční v Plzni v budovách Fakulty filozofické a Fakulty právnické ZU (vchod do budov, které jsou navzájem propojeny přes dvůr, je z ulic Sady Pětatřicátníků nebo Sedláčkova)

REGISTRACE NA KONFERENCI JE UKONČENA, MAXIMÁLNÍ KAPACITA ÚČASTNÍKŮ JE NAPLNĚNA.

Účastnický poplatek

 

Poplatky za konferenci lze z organizačních důvodů uhradit pouze převodem na účet č. 107-2182110217 / 0100, a to nejpozději do 10. prosince 2016 (výjimku tvoří účastníci ze zahraničí - nutno domluvit předem s organizátory). Při platbě prosím uvádějte variabilní symbol, který Vám bude doručen v mailu potvrzujícím přijetí Vaší přihlášky. Poplatek se při neúčasti nevrací, ale je možné jej po dohodě převést na jiného účastníka nebo na příští ročník Kriminologických dnů.

Výše účastnických poplatků:

Členové ČKS – 500,- Kč

Ostatní – 1 000,- Kč

Poplatek zahrnuje účast na konferenci (včetně společenského večera), konferenční tašku s tištěným programem a dalšími materiály a drobné občerstvení o přestávkách v průběhu konference. Společenský večer proběhne v pondělí 30. ledna v restauraci Na spilce v areálu plzeňského pivovaru. Ubytování v průběhu konference a obědy si účastníci zajišťují i hradí sami.

Přednesení referátu na konferenci

 

Zájem o aktivní přednesení referátu, včetně jeho názvu a stručné anotace, uveďte přímo v příslušné kolonce přihlášky. Upozorňujeme, že přijetí příspěvku a jeho zařazení do programu podléhá rozhodnutí vědeckého výboru konference.

Organizace diskuzního panelu

 

Tento typ panelu je určen pro diskusi kriminologicky relevantních témat a výměnu zkušeností a poznatků mezi odborníky z různých institucí. Účastník, který se jej rozhodne do programu přihlásit (opět na příslušném místě elektronické přihlášky), je odpovědný za přípravu úvodního referátu a moderování následné diskuse.

Z konference nebude vydán sborník. Autorům, kteří by výsledky své práce rádi publikovali, nabízíme možnost zpracovat je formou odborného článku do časopisu Česká kriminologie. Jeho zveřejnění je podmíněno standardním recenzním řízením.

Další a podrobnější informace o konferenci, včetně programu, obdrží účastníci e-mailem na začátku ledna 2017.

Vědecký výbor konference

 

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (Filozofická fakulta UK Praha)

Prof. JUDr. Jozef Čentéš, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)

JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)

Doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (Právnická fakulta MU Brno).

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. (Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni)

PhDr. Alena Marešová, Ph.D. (Policejní akademie ČR)

PhDr. Miroslav Scheinost (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)

JUDr. Petr Škvain (Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni)

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. (Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni)

Organizační výbor konference

 

Mgr. Lukáš Dirga (Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni)

Mgr. Jan Rozum (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)

PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)Odkaz: http://www.czkrim.cz/cs/Kriminologick%C3%A9%20dny.html