SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

VÁNOČNÍ VÝZVA SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ K MINISTRYNI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MGR. MICHAELE MARKSOVÉ

VÁNOČNÍ VÝZVA SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ K MINISTRYNI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MGR. MICHAELE MARKSOVÉ
 


Vážená paní ministryně, 

apelujeme na Vás, abyste osobně zajistila dostatečné tempo prací na profesním zákonu, abyste osobně zajistila včasné projednání věcného záměru zákona vládou a abyste se osobně aktivně angažovala v přijetí zákona s účinností od roku 2017. A to proto, že právě Vy jste ministryně resortu, který zastupuje zájmy občanů a sociálních pracovníků České republiky.

Žádáme Vás jako občané této země a jako sociální pracovníci této země o slyšení, o možnost osobní argumentace našich názorů k problematice a profesnímu zákonu, o respektování existence tří profesních uskupení zastupujících názor silné skupiny sociálních pracovníků stejného zájmu. My, sociální pracovníci, chceme pro ochranu našich klientů, pro rozvoj profese i ochranu nás samotných profesní zákon, a to s možností samosprávy zejména v oblasti etiky. 

Vážená paní ministryně, výzva k Vám je v tuto chvíli šířena všemi cestami k sociálním pracovníkům, poslancům a veřejnosti České republiky a je jimi podporována. Žádáme, abyste dostála povinnosti voleného zástupce občanů a přijala zástupce tří profesních organizací, které sdružují na 900 sociálních pracovníků, k jednání.

 

Ing. Daniela Lusková, MPA

za Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách

 

 

Mgr. Šárka Vlková

za Profesní komoru sociálních pracovníků, z.s.

 

 

PhDr. Pavel Pěnkava

za Společnost sociálních pracovníků ČR