SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Vězeňský argot


Vězeňský argot

Vězeňský argot je mluva částečně uměle vytvořená, z větší části pak vzniká komolením slov, jejich přejímání z jiných jazyků, přenášením významu a podobně. Je sporné, zda byla tato řeč v minulosti záměrně vytvořena s úmyslem utajit jisté informace, či zda byla k tomuto účelu jen druhotně využívána. Dnes však slouží k vyjádření příslušnosti k určité sociální skupině. Ve vězení je přijetí a používání argotu jedním z aspektu prizonizace (procesu postupné přeměny svobodného člověka ve vězně).

Vězeňský argot - v příloze!


Vězeňský argot - slovník