SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Věznice Ostrov rozšířila kapacitu


OSTROV 19. května (VS ČR )


Až o 44 míst se zvýšila ubytovací kapacita ve Věznici Ostrov. Věznice provedla rekonstrukci prostor momentálně nevyužívané lůžkové části ošetřovny, kde vznikl prostor s kapacitou 28 lůžek. „Do těchto nově vzniklých ubytoven budou umístěni odsouzení z doposud fungujícího specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek. Uvolněním této části specializovaného oddělení se celková ubytovací kapacita zvýší o zmíněných 44 míst, a to při zachování čtyř metrů čtverečních plochy na osobu," řekl ředitel ostrovské věznice Pavel Zange. Stavební úpravy a rekonstrukce stávajících prostor spočívající v dílčích změnách dispozičního řešení hygienického zařízení, obměně, případně osazení části protipožárních dveří a instalace protipožárních hlásičů, byly realizovány formou oprav výhradně v režii věznice.

„Původně navrhované řešení bylo vyčísleno zhruba přes jeden milión korun, nejvíce finančně náročné byly například protipožární dveře. "Protipožární zabezpečení jsme v konečné fázi vyřešili úsporněji, a tím značně snížili náklady na celou rekonstrukci vnitřní části objektu,“ vysvětlil Pavel Zange. Na rekonstrukci se podíleli především odsouzení pracovně zařazení ve vnitřním provozu věznice, konkrétně se jednalo o devět odsouzených, kteří odpracovali celkem 1 445 hodin. Práce na úpravách této části věznice trvaly jeden měsíc. Přeplněnost věznic je palčivý problém, v současné době se pohybuje kolem 105 %. Ke včerejšímu dni eviduje Vězeňská služba ČR přesně 22 tisíc vězněných osob. „Na tento vysoký nárůst reagujeme operativně a v rámci věznic vytipováváme další možné lokality, kde bychom ubytovací kapacity mohli rozšířit. Věznice v Ostrově nad Ohří je příkladem toho, že se jednotlivé věznice v regionech snaží v rámci svých možností kapacity rozšiřovat,“ uvedl náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR Simon Michailidis.