SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Výslechy vězňů zajistí od dubna 2016 videokonference, odpadnou eskorty - článek z 29. srpna 2014


Ministerstvo spravedlnosti plánuje do dubna 2016 propojit soud, státní zastupitelství a věznice prostřednictvím videokonferencí. Od projektu v ceně 61 milionů si slibuje ušetření nákladů, zejména tím, že odpadnou eskorty vězněných k soudu. Zástupci ministerstva mluví i o zrychlení soudních jednání.

Nově bude systémy umožňujícím videokonference vybaveno 98 soudů od okresních až po Nejvyšší soud. Zařízení získá i patnáct věznic a videokonferenční místnosti vzniknou také na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně a v budovách Vrchního státního zastupitelství v Praze a Olomouci.

„Projekt videokonferencí v resortu Ministerstva spravedlnosti je pro daňového poplatníka velmi výhodný. Jen v první polovině letošního roku vynaložila Vězeňská služba ČR na individuální eskortování vězňů k orgánům činným v trestním řízení 45 milionů korun,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti v tiskové zprávě.

Na dopravu vězněných z této částky připadlo 5,6 milionu. Zbývajících 39,4 milionu stát stojí náklady na střežení při eskortách, a to včetně platu příslušníků vězeňské služby po dobu trvání přesunů. Podle vězeňské služby videokonference ušetří i polovinu z 52 milionů, které za půl roku stály hromadné svozy vězňů.

Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že videokonference soudy urychlí a jsou také šetrnější k poškozeným. „Při soudních jednáních jsou obvykle všichni jeho účastníci osobně přítomni, ačkoliv fyzická přítomnost není v mnoha situacích potřebná nebo vhodná. Jedná se o případy výslechu lidí, kteří byli vystaveni sexuálnímu násilí, osob se ztíženou mobilitou či utajovaných svědků,“ uvedlo.

Videokonference se však nebudou konat jen mezi soudem a uvězněným. Systém bude využíván i k výslechu svědků, kteří pobývají v zahraničí nebo ve velké vzdálenosti od místa líčení, k výslechu znalců a dalších. Záležet bude především na rozhodnutí soudce. Z 61 milionů, které projekt stojí, plánuje resort získat 49 z Norských fondů. Ty založilo Norské království a lze z nich čerpat dotace na základě vyhlášených výzev. Daný projekt však nesmí být financován z jiných evropských fondů. Myšlenka videokonferencí není nová. U některých soudů už se podobná zařízení objevila a jsou využívána zejména v případě svědků ze zahraničí. Podle resortu je však tato technika většinou zastaralá a není propojena do jednotné sítě.

V současnosti se už testuje několik pilotních projektů. Ve spolupráci s policií například u výslechů dětí.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/do-dubna-2016-propoji-soudy-veznice-a-zastupitelstvi-videokonference-11r-/domaci.aspx?c=A140829_112756_domaci_cen