SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Výsledky voleb do sekce sociálních kurátorů


Milé kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych vás informoval o výsledcích voleb do sekce sociálních kurátorů SSPČR, které se konaly v měsíci září formou korespondenčního hlasování přes elektronickou diskuzi googlegroups. Doplňkové hlasování proběhlo na konferenci sociálních kurátorů ve dnech 1. a 2. října Přední Labské.

Výsledky:

Hlasování se zúčastnilo celkem 116 voličů, což je zhruba polovina sociálních kurátorů (hlasovat měli možnost i metodici). Až na dva preferenční hlasy bylo ve 114 případech hlasováno pro navrženou kandidátku, kterou najdete v příloze.

Velice vám děkujeme za vaši účast na volbách, protože pokládáme za důležité, aby měla sekce silný mandát, a to jednak při různých druzích zastupování sociálních kurátorů a naší agendy jako takové, ale i proto, abychom vnímali vaši podporu při vytváření nabídky služeb pro naši činnost.

Děkuji všem členům výboru Sekce za jejich činnost po dobu předchozího období.

Chtěl bych na tomto místě dále poděkovat za své působení Ondřejovi Mikuláškovi ze Zlína a Ireně Protivínské z Mělníka, kteří již nekandidovali, ale v době svého působení se aktivně zapojovali.

Věříme, že sekce bude i nadále hájit zájmy sociálních kurátorů (snažíme se i podporovat práci krajských metodiků), a našim velkým cílem je více komunikovat o vašich potřebách a zájmech. 

Velice vám děkujeme za důvěru, kterou jsme od vás získali. 

S přáním úspěchu pro naši práci,

Pavel Pěnkava


Výsledky