SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Významné životní jubileum renomovaného odborníka - Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc.


V měsíci lednu oslavil významné životní jubileum renomovaný odborník  Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc.

Připomínáme si, že je spoluzakladatelem Katedry sociální práce FFUK, kde doposud působí, a neziskové organizace Sdružení pro pomoc rizikové mládeži LATA (Laskavá Alternativa Trestu pro Adolescenty).


Doc. PhDr. Matoušek je i významným autorem řady knižních publikací, které vytvořily mimo jiné i základy odborné literatury pro obor sociální práce v České republice.


Společnost sociálních pracovníků ČR děkuje panu docentovi za jeho úsilí o rozvoj sociální práce a do dalšího působení přeje hodně sil.


Hlavní knižní publikace:


Slovník sociální práce – 2 vydání

Základy sociální práce (s kolektivem) - 2 vydání

Metody a řízení sociální práce (s kolektivem) - 2 vydání

Sociální práce v praxi (s kolektivem) - 2 vydání

Mládež a delikvence (s A. Matouškovou) – 3 vydání,

Rodina jako instituce a vztahová síť – 3 vydání

Ústavní péče - 2 vydání

Sociální služby (s kolektivem) - 2 vydání

Vzdělávání studentů sociální práce v terénu (s H. Pazlarovou a I. Maroonem)

Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny (s H. Pazlarovou) – 2 vydání Encyklopedie sociální práce (s kolektivem)

Podpora rodiny (s H. Pazlarovou)

Děti a rodiče v rozvodu

Dobrá praxe v sociálně právní ochraně dětí (s H. Pazlarovou) - v tisku

nová galerie

16