SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Workshop: Prostituce/ sexbyznys/ bezdomovectví/ násilí


TEXT pozvánky:

Vážené a vážení,

zveme Vás na workshop pořádaný dne 24. 4. od 9 do 13 hodin v rámci projektu Ženy sobě na téma Prostituce/sexbyznys/bezdomovectví/násilí a Vaše klientela. Společná i odlišná témata. Setkáváte se u svých klientů s problematikou prostituce, bezdomovectví či násilí? Zajímá vás, v jakých situacích odkazovat na služby organizací ROZKOŠ bez RIZIKA či In IUSTITIA a jaké služby poskytují?  Máte zájem sdílet zkušenosti a způsoby práce s klienty/kami  v tématech vztahujících se k prostituci/násilí/bezdomovectví? Workshop je určen sociálním kurátorům/kám, kurátorům/kám pro mládež, sociálním pracovníkům/cím z OSPOD, sociálním pracovníkům/cím z příspěvkových organizací, kteří se setkávají s osobami v sociální tísni.

Workshop proběhne ve školicích prostorách Sdružení TEREZA (Haštalská 17, Praha 1). Účast na workshopu je bezplatná. Počet účastníků a účastnic je omezen. Více informací naleznete v pozvánce.  Přihlašovat se můžete na tomto odkazu, a to do 15. 4. 2015: http://goo.gl/forms/Z2LFjBxZKh

Těšíme se na Vaši účast! Za R-R, Jana Poláková


Pozvánka