SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Workshop: Ukončování bezdomovectví v českých městech a výhledy systému sociálního bydlení


Ukončování bezdomovectví v českých městech a výhledy systému sociálního bydlení

Institut pro politiku a společnost společně s Platformou pro sociální bydlení organizují v rámci mezinárodní konference HABITAT III workshop Ukončování bezdomovectví v českých městech a výhledy systému sociálního bydlení.

Bezdomovectví je globální fenomén – více než miliarda lidí žije v nevyhovujícím bydlení a přes 100 milionů zcela bez domova. Přístupy k řešení bezdomovectví se liší – bezdomovectví bývá přehlíženo, často se politiky zaměřují na pouhé udržování situace v určitých mezích, ale čím dál více politik se začíná zaměřovat na jeho přímé ukončování. Posledních 20 let se začaly rozvíjet a evaluovat inovativní přístupy ukončování bezdomovectví – zejména přístup „bydlení především“ se ukázal jako velmi efektivní napříč cílovými skupinami i různými lokálními kontexty. Přes jeho úspěšné rozšíření v řadě zemí panuje stále skepse mezi některými politiky, provozovateli i akademiky. Ukazuje se však, že inovativní přístupy k řešení bezdomovectví se nejlépe šíří na místní úrovni, kdy si města mezi sebou vyměňují zkušenosti a zasazují programy založené na bydlení v bytech do koordinovaných systémů, které dokáží transparentně vykazovat míru ukončování bezdomovectví v čase.

Cílem tohoto semináře bude sdílet zkušenosti s inovativními přístupy k ukončování bezdomovectví z pohledu dvou největších českých měst. Brno a Praha představí své strategické dokumenty týkající se řešení bezdomovectví a v dialogu se zástupci vlády budou hledat možnosti, jak by jejich lokální snahy mohly být podpořeny národní legislativou.

Workshop proběhne ve středu 16. března 2016 od 12:30 do 14:00  v Kongresovém centru Praha (5. května 65 , 140 21 Praha 4) v místnosti Meeting Hall I.

Bližší informace a registrace: http://www.politikaspolecnost.cz/aktualne/ukoncovani-bezdomovectvi-v-ceskych-mestech-a-vyhledy-systemu-socialniho-bydleni/