SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

XII. Celostátní odborná konference sociálních kurátorů - ZÁPIS


XII. Celostátní odborná konference sociálních kurátorů - zápis

V příloze si můžete stáhnout zápis z XII. Celostátní odborné konference sociálních kurátorů konané 18. a 19. září v Přední Labské.

 

Seznam jednotlivých příspěvků:

- Současná sociální práce na obcích a vývoj do budoucna, průběh příprav věcného záměru zákona o sociální práci, legislativní a jiné aktuality – Mgr. Filip Novotný, oddělení strategií a koncepce sociální práce, MPSV

- Současné otázky sociálního bydlení – Bc. Jan Milota, Koordinátor Platformy pro sociální bydlení

- Aktuální problémy v naplňování lidských práv zranitelných skupin – Projekt zvyšování povědomí o právech Romů – Mgr. Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru

- Sociální kurátor v proměnách času – Mgr. Jan Matoušek

- Analýza amnestie na práci sociálního kurátora – PhDr. Pavel Pěnkava, předseda Sekce sociálních kurátorů, Společnosti sociálních pracovníků ČR

- Bc. Ondřej Mikulášek, sociální kurátor, Magistrát města Zlín

- Mgr. Martin Jelínek, metodik kraje Vysočina------------------------------------------------------

Soubor ke stažení:

nová galerie

Jan Matoušek (20) foto Labská 2014 (30) Filip Novotný MPSV (2) 14
14 14