SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

XIV. Celostátní odborná konference sociálních kurátorů

Milé kolegyně a kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již letošní ročník XIV. Celostátní odborné konference sociálních kurátorů, která se již tradičně, po čtrnácté bude konat v Rekreačním zařízení vězeňské služby Přední Labská, ve dnech 29. a 30. září 2016.


Milé kolegyně a kolegové, 

dovolujeme si Vás pozvat na již letošní ročník XIV. Celostátní odborné konference sociálních kurátorů, která se již tradičně, po čtrnácté bude konat v Rekreačním zařízení vězeňské služby Přední Labská, ve dnech 29. a 30. září 2016. 

Konference není určená pouze sociálním kurátorům, ale i spolupracujících odborníkům z různých organizací. Vřelé pozvání platí pro kolegy kurátory pro mládež, sociální pracovníky z věznic, probační pracovníky a sociální pracovníky z MNO, kteří by měli zájem strávit dva dny nad zajímavým tématem, které je v poslední době často diskutované a v době konání konference bude opět o něco blíže k jeho realizaci, to znamená předložení a ke schválení Zákona o sociálním bydlení. Jedná se o normu, který přinese pro sociální pracovníky a nejenom pro ně určitou změnu. Do jaké míry bude přínosný pro spolupráci s klientem a využitelný v praxi, lze v současné době pouze predikovat, ale pokládáme za důležité, abychom se s tímto tématem oznámili dříve než nabude účinnosti. O zákoně jsme již diskutovali se zástupci Platformy sociálního bydlení v roce 2014, ale od té doby se příprava zákona a aktivit ohledně této problematiky výrazně změnila. Proto jsme pro Vás letos připravili ucelenější téma, které bude obsahovat jak interpretaci předkladatelů to znamená MPSV, tak kolegů z Platformy sociálního bydlení a v neposlední řadě i zástupců sociálních kurátorů, kteří se připravují na aplikaci zákona ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení při integraci klientů prostřednictvím sociálního bydlení a nových přístupů k sociální práci. Domníváme se, že by mohlo toto setkání být přínosem pro rozšíření přehledu o tématu připravovaného zákona o sociálním bydlení, a některé aktivity, které ho budou pravděpodobně v případě jeho schválení doprovázet. 

Druhé, neméně důležité téma, které budeme probírat je Koncepce vězeňští do roku 2025 v praxi.

Konference je prostor pro diskuzi, proto budeme velice rádi, když se i zapojíte.

Organizační pokyny:

1) V příloze naleznete pozvánku s programem a závaznou přihlášku. Prosíme Vás abyste vyplněnou závaznou přihlášku v elektronické podobě posílali na adresu: soc.kuratori@seznam.cz, v případě jakýchkoliv nejasností můžete využít telefonní číslo, 725 345 324, na kterém Vám Pavel Pěnkava zodpoví všechny Vaše dotazy ke konání konference. 

2) V případě, že by Vaše personální oddělení nestačilo uhradit náklady na pobyt, stravu a organizační příspěvek pošlete prosím přihlášku do termínu platba může proběhnout i se zpožděním. Důležité je abyste měli objednaný pobyt. Kdo bude potřebovat potvrzení o proběhlé platbě, prosíme abyste nám tento požadavek zaškrtli v přihlášce. S organizováním konference se pojí rovněž některé organizační nepřesnosti, nebo nedorozumění, proto se dopředu omlouváme. 

 

Těšíme se na další setkání, které jak věříme bude pro všechny přínosné

 

Za organizátory Pavel Pěnkava 

Sekce sociálních kurátorů

SPOLEČNOSTI SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

http://socialnipracovnici.cz/sekce-socialnich-kuratoru/


Přihláška a pozvánka