SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Zápis z X. celostátní odborná konference sociálních kurátorů

Ve dnech 5. a 6. května 2011 uspořádala Sekce sociálních kurátorů X. celostátní odbornou konferenci sociálních kurátorů v Přední Labská s tematickým obsahem „Osoby ohrožené sociálním vyloučením – na okraji nebo již za okrajem zájmu společnosti.“


Letošní X. celostátní konference se uskutečnila v době probíhajících legislativních změn dávkového systému a připravované transformace sociálních služeb. Z tohoto důvodu se zájem účastníků nejvíce soustředil na otázky převodu dávkových systémů a otázky ohledně situace, která nastane v roce 2012, kdy by se dávky měly začít vyplácet na Národních úřadech práce. K projednávání tohoto a dalších témat navrhovaných změn přijali pozvání zástupci MPSV z odboru 21 rodinné politiky a dávkových systémů a oddělení koncepce sociálních služeb. Ve druhé části konference se účastníci věnovali otázkám týkajících se podmínek, v jakých se pohybují klienti sociálních kurátorů, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí, nebo kteří již fakticky sociálně vyloučení jsou. Závěr konference patřil volbě členů do výboru sekce sociálních kurátorů.

FOTOdokumentace Labská 2011

foto Labská 2014 (5)