SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Zásadní změnu v cenách za telefonování odsouzených!


Zásadní změnu v cenách za telefonování odsouzených

Zásadní změnu v cenách za telefonování odsouzených zajistila po úspěšném výběrovém řízení Vězeňská služba České republiky. Odsouzení mají totiž v rámci výkonu trestu právo na použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou. V zájmu nápravy odsouzených nebo z jiného závažného důvodu jim lze také povolit použití telefonu ke kontaktu s jinou osobou, než je osoba blízká. Náklady za uskutečněný hovor hradí odsouzení. Právě v cenách za telefonování odsouzených nastává nyní velký zlom, neboť se cenu hovorného podařilo snížit až na dvě koruny za minutu.

Do současné doby bylo telefonování účtováno v tzv. „intervalech“, kdy za interval bylo účtováno 15 korun. Pro místní hovory byl interval stanoven na 180 sekund za 15 korun. Pro hovory do mobilních sítí byl v hodnotě 15 korun interval 60 sekund. Odsouzení tak platili za celý interval, i když jej nevyčerpali. Nyní bude jedna minuta volání stát dvě koruny. Navíc odsouzení zaplatí skutečně jen dobu, kterou provolají, protože cena bude účtována po vteřinách. „Jsem rád, že právě tato smlouva je dalším příkladem naší snahy najít ve výběrových řízeních nižší ceny všude, kde to jde. Na dodržování zákona o veřejných zakázkách trváme vždy velmi důsledně a pečlivě vybíráme například i to, co jsou na první pohled drobnosti. V tomto případě je sice úspora na straně odsouzených, Vězeňské službě ale už brzy odpadne velká administrativní zátěž,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán. „V oblasti telefonování odsouzených je tato významná změna pro české vězeňství velkým krokem vpřed. Zatímco původní ceny za telefonování byly neúměrně vysoké, ty nové se nám podařilo zásadně snížit,“ řekl generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal. Tato novinka přinese do věznic zásadní změny v několika ohledech. Vzhledem k tomu, že dosud byly telefonní automaty umístěny mimo oddíl, musel vždy odsouzený zažádat o možnost telefonování. Dozorce či vychovatel pak musel zkontrolovat správnost údajů uvedených v žádosti odsouzeného a následně ho k automatu doprovodit. Nyní se automaty přemístí přímo na oddíly, odsouzení k nim budou mít volný přístup a budou disponovat telefonními kartami nabitými dle jejich možností a s předvolenými povolenými telefonními čísly. Zaměstnancům a příslušníkům tak především odpadne administrativní proces spojený s touto službou. „Další zásadní změnu též očekáváme ve snížení počtu nelegálně držených mobilních telefonů ve věznicích. Vysoká cena za telefonování je totiž jedním z hlavních motivů pro to, že odsouzení mají potřebu si nezákonným způsobem obstarávat mobilní telefony, které jsou ve věznicích zakázány,“ dodává Petr Dohnal. Telefonní karty navíc budou přenosné, což znamená, že pokud odsouzený bude přemístěn mezi jednotlivými věznicemi, karta stále zůstává platná a může ji okamžitě využívat.

Zdroj: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/aktuality-220/veznove-budou-telefonovat-levneji