SEKCE SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

vlaky2.jpg kouřová.jpg

Metodická příručka pro sociální kurátory a...

19.12.2015

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence vznikla v rámci projektu Profesní vzdělávání sociálních kurátorů realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

people

Aktuality

S mámou v base

01.04.2016

Vězeňský argot

06.01.2015

Job-club RESTART

04.17.2015

ODBORNÉ STÁŽE

05.29.2014

Vybíráme

04.02.2013

SSK ČR v roce 2011

03.19.2012

Závěrečná konference - Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti


POZVÁNKA NA KONFERENCI 

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Místo konání: Impact Hub Praha, Drtinova 10, Praha 5

Datum a čas: 6. prosince 2016, 9.00 – 17.00

 

Jménem Úřadu vlády a organizace In IUSTITIA Vás srdečně zveme na Závěrečnou konferenci vzdělávací části Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti.
Násilí z nenávisti nebo také předsudečné násilí představuje zásadní téma současnosti. Jeho zdroje můžeme hledat v přetrvávající společenské nerovnosti, ale také v aktuálním politickém vývoji. Jakým způsobem se proměňuje podoba předsudečného násilí a skupiny jím ohrožené? Jak je důležitý monitoring a sběr dat pro domácí i mezinárodní instituce? Jaký vliv mají média na vnímání osob ohrožených násilím z nenávisti a jak je ovlivnil příchod lidí z zemí zmítaných válkou? Je péče o oběti trestných činů z nenávisti dostatečná? Jaký vliv na téma násilí z nenávisti mají mezinárodní závazky ČR a aktuální judikatura Evropského soudu pro lidská práva? Jak zhojit šrámy na duši lidí, kteří byly napadeni pro to, kým jsou a co nemohou změnit?

Konference bude organizovaná do panelových plenárních zasedání a paralelních workshopů vedených odborníky a odbornicemi. Setkání je určené policistům a policistkám, poskytovatelům služeb, veřejné správě, akademickým pracovníkům a další odborné veřejnosti. V rámci setkání se budeme věnovat také představení celoročního projektu, který zahrnoval školení kriminální a pořádkové policie a tiskových mluvčí policie, budou představeny manuály pro policii na téma trestné činnosti z nenávisti.

Prosíme o potvrzení účasti prostřednictvím webového formuláře http://bit.ly/konference2016.

Program konference bude postupně zveřejňován na webu In IUSTITIA www.in-ius.cz

Za In IUSTITIA Mgr. Klára Kalibová


Pozvánka na konferenci