SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

SSP ČR se připojuje k výzvě

22.04.2020

Výzva k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru
My níže podepsaní, lidé zabývající se problematikou stárnutí, stáří a souvisejících společenských jevů, vyzýváme vládu ČR,...

people

16. 3. 2021 Světový den sociální práce

SSP ČR jako téma zvolila "Sociální práce v době pandemie"


Na odkazu https://forms.gle/KWEXua3nfj4UDkUT8

lze vyplnit dotazník a zaslat k vyhodnocení na sspcr@seznam.cz.


nová kolekce souborů