SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

SSP ČR se připojuje k výzvě

22.04.2020

Výzva k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru
My níže podepsaní, lidé zabývající se problematikou stárnutí, stáří a souvisejících společenských jevů, vyzýváme vládu ČR,...

people

KORESPONDENCE S MPSV A MZ

17. 8. 2019 předány na MZ a MPSV dopisy pro příslušné ministry s informací o březnové konferenci „Postavení sociální práce – multidisciplinární spolupráce“. Zároveň byl vyjádřen požadavek, vyplývající ze závěrů konference – řešit náležité finanční ohodnocení zdravotně-sociálních pracovníků.


Dopis 1/

21. 8. 2018 jsme obdrželi odpověď ředitelky odboru zdravotnických služeb (Následně SSP ČR navrhla do pracovní skupiny jako hosta Marii Scheibovou.)

Dopis 2/

26. 10. 2018 dopis předsedkyně SSP ČR JUDr. Novotné pro paní ministryni práce a sociálních věcí se žádostí o zahájení legislativního procesu ke změně naříz. vlády č.222/2010 Sb., katalog prací

Dopis 3/

17. 12. 2018 ve věci Katalogu prací odpovídá náměstkyně pro řízení sekce správních činností a sociální politiky.

Dopis 4/

27. 2. 2019 předsedkyně SSP ČR JUD. Novotná požádala dopisem paní ministryni práce a sociálních věcí o spolupráci při organizaci konference „Ohrožené dítě centru pozornosti veřejné správy II“ na podzim 2019 

Dopis 5/

25. 3. 2019 oznámil sekretariát, že paní ministryně uděluje MPSV záštitu nad konferencí

Přílohy dopisů ke stažení níže.

 

 


Korespondence ke stažení