Aktuality

PŘÍPRAVA PROFESNÍHO ZÁKONA

Zástupci Společnosti sociálních pracovníků, jsou zapojeni do příprav věcného záměru zákona o sociálních pracovnících. Těžiště této spolupráce je v rámci Rady pro rozvoj v sociální práci, kde je SSP členem. Mimo to se zástupci SSP účastní konferencí vztahující se k přípravě této právní normy a dále připomínkování v rámci připomínkového řízení.


 


Pracovní dokument pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících