SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

SSP ČR se připojuje k výzvě

22.04.2020

Výzva k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru
My níže podepsaní, lidé zabývající se problematikou stárnutí, stáří a souvisejících společenských jevů, vyzýváme vládu ČR,...

people

PROHLÁŠENÍ K SOUČASNÉ SITUACI v souvislosti s šířením nákazy koronavirem

Společnost sociálních pracovníků České republiky, z. s


 

PROHLÁŠENÍ


 


Česká republika, stejně jako další státy světa, čelí v posledních týdnech velké zkoušce v souvislosti s šířením nákazy koronavirem, s čímž se nikdo z nás dosud nesetkal, stejně jako generace před námi.


Společnost sociálních pracovníků ČR jako spolek sdružující sociální pracovníky ze všech oblastí sociální práce považuje za svoji povinnost vyjádřit obdiv nad jejich obětavostí

v pomoci a péči všude tam, kde je sociálních pracovníků třeba. Řada z těchto pracovníků musela rezignovat na rodinný život a v zájmu odborné pomoci potřebným a ochrany svých blízkých setrvává na svém pracovišti (v nemocnicích, pobytových zařízeních, na úřadech, které zřídily poradenství na telefonních linkách či poskytují pomoc přímo v terénu).


Společnost sociálních pracovníků ČR si váží také všech odborníků, kteří pracují v první linii“, především lékařů a zdravotníků, pracovníků záchranné služby, hasičů a policistů. Obdivuhodné důkazy solidarity a podpory prokazují i zástupci dalších profesí, kteří často nabízejí své služby zdarma (provozovatelé restaurací, taxislužby, farmáři, majitelé malých letadel apod.) Velké poděkování patří i všem vědeckým pracovištím a pedagogům.


Mezní životní situace odhalila charaktery lidí. Aktuální nouzový stav potvrdil, že občané České republiky si uvědomili závažnost situace a nadřadili ochranu veřejného zájmu svým vlastním potřebám.


Věříme, že sociální pracovníci svým zapojením velkou měrou přispěli ke zvýšenému zájmu široké veřejnosti o toto povolání a posílení prestiže sociálního pracovníka ve společnosti.


Přejme si, abychom i v budoucnosti dokázali společně posilovat vše pozitivní, co nás spojuje, nikoliv to, co nás rozděluje.


 


 


                                                                                              JUDr. Věra Novotná


                                                                  předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR