SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

it_o11.jpg

Zemřel prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.

26.03.2018

Přišli jsme o významného sociálního pracovníka, univerzitního profesora, laskavého přítele pana Igora Tomeše.
Podílel se na tvorbě několika sociálních systémů v různých zemích, především v České republice. Měl...

people

Aktuality

Prohlášení SSP ČR k mediálním tlakům na sociální pracovníky


 


Společnost sociálních pracovníků ČR (SSP ČR) upozorňuje na negativní trend mediálních kampaní namířených proti sociálním pracovníkům ve sporných kauzách. V důsledku absence profesní instituce, která by měla charakter komory sociálních pracovníků, neexistuje v současné době subjekt, který by ve sporných situacích vydal objektivní prohlášení. Odborné vyjádření, zdali sociální pracovník při výkonu svých činností pochybil, či nikoliv, by dle názoru SSP ČR snížilo neobjektivní a často i záměrně zkreslující informace poskytované některými médii.


Společnost sociálních pracovníků ČR protestuje proti jednostranně podávaným informacím ze strany médií, které postrádají vyjádření nezávislého odborného orgánu nebo organizace (například profesního sdružení, akademické obce) a posilují předsudky vůči sociálním pracovníkům. Honba médií za senzacemi může mít další, a to nezamýšlený důsledek. Rodiny i jednotlivci, kteří se ocitnou v tíživé sociální situaci, se mohou zdráhat obrátit se s žádostí o pomoc na příslušné sociální pracovníky z obavy, že k nim nebudou přistupovat profesionálně.    


Výkon sociální práce je velmi zodpovědná a náročná odborná činnost, která prioritně směřuje k zachování lidské důstojnosti a podpoře jedince či rodiny v tíživé životní situaci. Pokud i přesto dojde k údajnému pochybení, je nezbytné v rámci objektivity žádat o vyjádření odborné autority. 


výbor Společnosti sociálních pracovníků České republikyV Praze dne 2. května 2017

nová galerie