Aktuality

Seminář k zákonu o sociální práci, Senát Parlamentu České republiky


Dne 21. června 2018 proběhl v Senátu Parlamentu ČR seminář k zákonu o sociální práci. Téma semináře bylo rozděleno na dvě otázky.

Co s věcným záměrem zákona o sociálních pracovnících?

 

Jaké je postavení sociální práce v současné společnosti?

 

Seminář spoluorganizovala první místopředsedkyně Senátu Miluše Horská s Asociací občanských poraden. Hlavní příspěvky prezentovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Asociace občanských poraden, z. s., Společnost sociálních pracovníků ČR, z. s. a Profesní komora sociálních pracovníků, z. s.


K doplnění diskuse přispěla Ing. Jarmila Pagáčová, předsedkyně Slovenské komory sociálních pracovníků,  poznatky z uzákonění komory SP.  Z diskuse mimo jiné vyplynulo, že sociální práce pro své ukotvení potřebuje zákon a vznik komory sociálních pracovníků. Rovněž se diskutovalo o potřebě zvyšovat prestiž sociálních pracovníků a sociální práce ve naší společnosti.