Aktuality

Seminář Možnosti a limity využití techniky mediace při poskytování SPOD, 30. 5. 2017, Jihlava