SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

it_o11.jpg

Zemřel prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.

26.03.2018

Přišli jsme o významného sociálního pracovníka, univerzitního profesora, laskavého přítele pana Igora Tomeše.
Podílel se na tvorbě několika sociálních systémů v různých zemích, především v České republice. Měl...

people

Akreditace Instituce

Akreditace vzdělávací instituce s platností do 5. 9. 2015
SSP ČR je akreditovaná vzdělávací instituce MPSV
akreditace č. 2011/1217-I