Akreditace a nabídky

Akreditace vzdělávací instituce s platností do 5. 9. 2015
SSP ČR je akreditovaná vzdělávací instituce MPSV
akreditace č. 2011/1217-I