Akreditace vzdělávacích programů

Přehled aktuálních akreditovaných vzdělávacích programů


Akreditované vzdělávací programy – končí v roce 2016
18. 6. 2016 Vzdělávací program pro získání kvalifikace – pracovník v sociálních službách
17.10.2016 Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách – 8 hodin /
Diskriminace, týrání a zneužívání seniorů – 8 hodin
 
 
Akreditované vzdělávací programy – končí v roce 2017
13. 2. 2017 Nové povinnosti obce v sociální oblasti po reformě
9. 5. 2017 Zákonné zastupování dětí, opatrovnictví a ochrana majetku nezletilých dětí podle nové právní úpravy
30. 5. 2017 Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách u dětí a mládeže
 
 
Akreditovaný vzdělávací program – končí v roce 2018
6. 1. 2018 Standardy kvality SPO při poskytování SPO orgány SPO

 
Akreditovaný vzdělávací program – končí v roce 2019
20. 7. 2019 Opatrovnictví dospělých