Akreditace vzdělávacích programů

Přehled aktuálních akreditovaných vzdělávacích programů


Akreditovaný vzdělávací program – Opatrovnictví dospělých
končí 20. 7. 2019
Akreditace číslo 2015/0774-SP


Akreditovaný vzdělávací program – Možnosti a limity využití techniky mediace při poskytování SPOD
končí 26. 10. 2020
Akreditace číslo 2016/1067-SP


Akreditovaný vzdělávací program – Sociální práce ve sporech rodičů o děti
končí 26. 10. 2020
Akreditace čílso 2016/1066-SP


Akreditovaný vzdělávací program – Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství - úvod do problematiky
končí  13. 7. 2021
Akreditace číslo A2017/0304-SP
 


Akreditovaný vzdělávací program – Výkon sociální práce u osoby omezené ve svéprávnosti (ve vztahu veřejného opatrovníka)
končí 6. 11. 2021
Akreditace čílso A2017/0640-SP/VP


Akreditovaný vzdělávací program – Výkon sociálně-právní ochrany dětí v praxi veřejného ochránce práv
končí 3. 5. 2022
Akreditace číslo A2018/0115-SP/VP